Meer vertrouwen binnen organisaties? Graag! (Maar waarin dan?)

Blog

Meer vertrouwen binnen organisaties? Graag! (Maar waarin dan?)

9 February 2023

Jaren geleden hoorde ik Simon Sinek een mooie anekdote vertellen in een online interview. Hij beschreef een dialoog die hij ooit had met een leidinggevende binnen het Amerikaanse leger. Meer specifiek – de Navy SEALS. Simon was benieuwd naar de criteria voor het selecteren van kandidaten voor dat loodzware programma. Het antwoord in het kort: de betrouwbaarheid van de kandidaten is belangrijker dan hun fysieke of mentale kracht. Zoals de leidinggevende zo treffend verwoordde: I trust you with my life, but do I trust you with my wife?

Deze uitspraak is me bijgebleven. Het was misschien wel de eerste keer dat ik me bewust werd van de gelaagdheid van het woord vertrouwen. Tot dan was het in mijn hoofd – en misschien ook wel in het jouwe?– een relatief binair begrip. Een kwestie van ‘ja ik vertrouw je’ en ‘nee ik vertrouw je niet helemaal’.

Wat gebeurt er als we die gelaagdheid meenemen naar onze organisaties? Hoe belangrijk is vertrouwen binnen organisaties? Behoorlijk, hoor ik je denken. Vertrouwen in het management, vertrouwen in de koers die we varen, vertrouwen in elkaar. Deze vormen van vertrouwen zorgen voor stabiliteit, rust en gezonde collegialiteit. Cruciale factoren, al helemaal in onzekere of turbulente tijden.

Een paar jaar geleden – tijdens een training gericht op het in kaart brengen van organisatieculturen – kwam de onderstaande verdieping van de term vertrouwen langs. Zie het als een kader om scherper te kijken naar het thema vertrouwen binnen je team of organisatie. Om helder te krijgen waar het nog aan schort of waar het vertrouwen is geschaad.

Vertrouwen is onderverdeeld in twee categorieën. Vertrouwen in iemands karakter (wie ben je) en vertrouwen in iemands competenties (wat kan je). Twee wezenlijk verschillende vragen. En als er vertrouwen te herstellen valt binnen je organisatie, dan is het belangrijk om te weten over welke categorie we het hebben. Maar het het houdt hier niet op. Je kan deze twee categorieën nog verder verfijnen.

Karakter gaat in deze context om intentie en integriteit – in hoeverre zijn die aanwezig? Competenties gaan om capaciteiten en resultaten. Zoals je in het plaatje ziet, zijn ook deze weer specifieker onder te verdelen. Integriteit bijvoorbeeld, kan gaan om eerlijkheid, rechtvaardigheid en authenticiteit. Hoe specifieker je weet waar het knelt, hoe meer grip je krijgt op wat er speelt, en hoe passender je interventies kan ontwerpen om die specifieke aspecten van vertrouwen te versterken of te herstellen.

Nog even over de Navy SEALS: daar is bewust gekozen om iemands karakter te prioriteren boven zijn/haar competenties. Een briljante keuze, ongetwijfeld, maar ook geen vanzelfsprekende. Wat mij betreft een inspirerend voorbeeld voor die vele andere organisaties waar cijfers en resultaten nog steeds leidend zijn als het gaat om promoties toedelen.


Hoe staat het met jouw vertrouwen in je organisatie? En in hoeverre denk je dat je zelf het vertrouwen krijgt van je collega’s?

#organisatiecultuur #vertrouwen #teamontwikkeling #management

Recente blogposts

We zijn allemaal sukkels. We zijn allemaal helden.

We zijn allemaal sukkels. We zijn allemaal helden.

16 December 2023

Waarom een eenvoudige binaire kijk op de wereld veel te simplistisch is. En hoe een meer genuanceerde bril kansen biedt, ook binnen organisaties.

Lees verder

Wat een beetje Tao op de werkvloer kan doen...

Wat een beetje Tao op de werkvloer kan doen...

30 November 2022

Pleidooi voor een meer eenvoudige manier van leven en leidinggeven als antidote voor onrust.

Lees verder